Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 203
(525 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 454
Novela z. o obcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 454/0 dne 13. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Petrů a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 740).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 10. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 10. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 454/2, který byl rozeslán 2. 10. 2015 v 14:00.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 124, usnesení č. 925).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 454/4, který byl rozeslán 20. 1. 2016 v 11:56.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1071).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2016 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 203/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 368, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 106/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2016.

Témata EUROVOC: hranicekatastr nemovitostíobecsprávní celekúzemní plánování