Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 204
(390 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Fiala.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2015. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 4. 2015 jako tisk 425/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 425
Novela z. o stavebním spoření

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 425/0 dne 12. 3. 2015. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0425.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 962).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 425/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 425/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Garanční výbor se návrhem nebude zabývat (usnesení č. 1060).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 425/4, který byl rozeslán 28. 1. 2016 v 13:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1072).

Hlasování č. 198 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2016 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 204/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 366, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2016.

Témata EUROVOC: dítěpříbuzenský vztahsoudní řízenístavební výpomocvypovědění smlouvy