Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 205
(394 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Bartošek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2015. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 6. 2015 jako tisk 487/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 487
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 487/0 dne 21. 5. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0487.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 2015 (usnesení č. 177). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 2. 2016 na 39. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1078). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 1078).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2016 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 205/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 367, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 3. 2016 poslancům jako tisk 487/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 3. 2016 poslancům jako tisk 487/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 33, usnesení č. 1154).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: pomůcky pro postižené osobyprostředky zdravotnické technikypéče o postižené osobysociální pomoczdravotně postižený člověkzvláštní dávky