Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 211
(1865 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.2.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2016 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 211/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 442, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.