Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 214
(3441 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.3.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2016 usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 214/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 441, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.