Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 216
(28264 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.3.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2016 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 216/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 435, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.