Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 221
(498 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Karla Šlechtová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 638
Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Radko Martínek, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2016 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 221/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 381, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 638/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 638/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 221, usnesení č. 1182).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: soutěžní řízeníveřejná zakázkaveřejné financevypsání soutěže