Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 222
(502 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 546
Novela z. o rozpočtových pravidlech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 10. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 950).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 546/4, který byl rozeslán 20. 1. 2016 v 15:26.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 546/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1082).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2016 usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 222/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 377, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: rozpočtová pravidlastátní rozpočet