Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 223
(474 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 612
Novela z. o daních z příjmů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 23. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 951).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 612/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 612/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 612/3, který byl rozeslán 19. 1. 2016 v 19:18.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 612/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1084).

Hlasování č. 40 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2016 usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 223/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 378, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: daň z příjmůdaňový poplatníkdaňový systémvybírání daní