Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 224
(489 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 583
Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 583/0 dne 1. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 901).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 583/4, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 12:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 583/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1089).

Hlasování č. 56 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Libor Michálek, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2016 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 224/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 383, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturadopravní politikastátní financováníveřejná instituce