Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 225
(732 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 581
Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Hlasování č. 46 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2016 usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 225/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 382, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2016.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: odborná kvalifikacepolitika zaměstnanosti EUuznání diplomuuznání dokladů o odborné kvalifikaciuznání studiazpracování dat