Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 226
(259 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Daniel Herman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 473
Novela z. o státní památkové péči

Hlasování č. 47 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Šesták, který přijal k tomuto tisku dne 29.3.2016 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 226/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 385, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2016.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: historické místokulturní dědictvíochrana kulturního dědictvísídlo