Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 227
(520 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Daniel Herman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 547
Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 547/0 dne 10. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: PhDr. Martin Komárek a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 898).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 547/3, který byl rozeslán 20. 1. 2016 v 15:28.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1087).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 29.3.2016 usnesení č. 141.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2016 usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 227/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 386, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 547/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 547/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 219, usnesení č. 1180).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: audiovizuální dokumentaudiovizuální koprodukcefilmový průmyslodvětví komunikaceparafiskalitatelevize