Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 229
(292 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Jiří Oberfalzer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.4.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 16.3.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miroslav Nenutil.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2016 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 363, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 412, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2016 jako tisk 798/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 798
Novela z. o státní službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 28. 4. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0798.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2016 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1407).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 798/8, který byl rozeslán 18. 1. 2017 v 13:51.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 798/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1558).

Navazující senátní tisk č. 77.

Témata EUROVOC: nedostatečná kvalifikaceodborná kvalifikaceprofesní přípravastupeň vzdělánístátní zaměstnanecstátní úředníkveřejná služba