Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 233
(790 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 571
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 571/0 dne 21. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 903).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 571/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 571/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 571/3, který byl rozeslán 19. 1. 2016 v 19:31.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 571/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1083).

Hlasování č. 34 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Libor Michálek, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2016 usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 233/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 406, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: akcionářcentrální bankaemise cenných papírůfinanční institucekapitálový trhpodnikavostpřevoditelný cenný papírúvěrová instituce