Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 235
(286 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 497
Novela z. o soudních poplatcích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 497/0 dne 29. 5. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 803).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 497/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 497/2, který byl rozeslán 10. 2. 2016 v 17:40.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 497/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1103).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2016 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 235/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 397, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 497/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 497/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 446, usnesení č. 1212).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dědictvímezinárodní právo soukromésoudní řízenízvláštní řízení