Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 236
(421 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 503
Novela z. - trestní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 503/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 804).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 503/4, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 10:16.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 503/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1104).

Hlasování č. 216 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2016 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 236/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 398, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: alternativní trestomezení svobodytrestní sankcetrestní řízenízločinnost mládeže