Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 243
(5619 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 26.4.2016 usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 243/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 458, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.