Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 245
(481 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 304
Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 304/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 512).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/1 (návrh procedurálního usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 10. 2. 2016 na 39. schůzi určen Ústavně právní výbor (usnesení č. 1073).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 304/5, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 10:12.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 304/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1145).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2016 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 245/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 417, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.4.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 304/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 304/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 1228).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2016.

Témata EUROVOC: právnická osobatrestní odpovědnosttrestný čin