Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 246
(418 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 458
Novela z. - trestní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 13. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 806).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 458/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 458/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 458/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 458/4, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 10:15.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 458/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1146).

Hlasování č. 389 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2016 usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 418, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.4.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: korupceparlamentní imunitatrestní stíhánítrestní zákoníktrestní řízení