Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 247
(539 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 575
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 25. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Petr Kudela a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 920).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 575/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 575/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 575/3, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 9:28.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 575/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1147).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 26.4.2016 usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 247/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 420, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.4.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 575/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 575/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 1230).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2016.

Témata EUROVOC: pravomoc institucepřevod vlastnictvípůda ve vlastnictví státusystém vlastnictví půdy