Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 249
(5488 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Ivana Janů.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.4.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 11.5.2016 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 249/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 461, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.