Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 254
(376 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátor Jan Hajda, senátor Karel Kratochvíle, senátor Jan Veleba, senátor Pavel Štohl, senátor Jaromír Strnad, senátorka Božena Sekaninová, senátor Jan Látka, senátor Petr Gawlas, senátor Martin Tesařík, senátor Zdeněk Besta, senátor Antonín Maštalíř, senátor Zdeněk Berka, senátor Vladimír Plaček, senátorka Milada Emmerová, senátorka Dagmar Terelmešová, senátor Patrik Kunčar, senátor Jaroslav Malý, senátor Radek Sušil, senátor František Čuba.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.4.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.8.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.5.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Leopold Sulovský.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 254/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 444, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 25.8.2016.

Svým usnesením č. 536, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2016 jako tisk 900/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 900
Novela z. o silničním provozu

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 900/0 dne 29. 8. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0900.

Témata EUROVOC: alkoholbezpečnost silničního provozudopravní právojednostopé vozidlosilniční provoz