Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 255
(489 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 538
Novela z. - energetických zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 538/0 dne 2. 7. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 873).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/2 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/4 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/6 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/7 (revokuje usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/8 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/9 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 538/10, který byl rozeslán 26. 11. 2015 v 16:19.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 538/11 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 50, usnesení č. 1040).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 538/12, který byl rozeslán 10. 3. 2016 v 11:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 538/13 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1159).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2016 usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 255/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 446, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Témata EUROVOC: energetická politikaenergetické právospráva věcí veřejnýchstruktura státní správyveřejná správavýkonný orgán