Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 259
(540 kB)
Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 627
Vl.n.z. o ochraně státních hranic - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 627/0 dne 13. 10. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: MUDr. Miloslav Janulík a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1014).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 627/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 627/2, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 7:47.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 627/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1160).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 18.5.2016 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 259/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 429, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Témata EUROVOC: Schengenská dohodahraniceletištěpohraniční oblastspolupráce ve vnitrostátních záležitostech