Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 260
(597 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 655
Novela z. o základních registrech

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 18.5.2016 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 260/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 430, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2016.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůinformační legislativaseznamveřejná správa