Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 262
(575 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 689
Novela z. o sociálních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 23. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1048).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/2, který byl rozeslán 10. 3. 2016 v 16:39.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1158).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2016 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 462, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Témata EUROVOC: péče o postižené osobypříspěvek na péčisociální službysociální transferzdravotně postižený člověk