Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 263
(458 kB)
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 253.

Navrhovatelem je zástupce Senátu František Bublan.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 8. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 8. 2014 jako tisk 275/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 275
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 275/0 dne 1. 8. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0275.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 9. 12. 2014 na 23. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 20. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 917).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 275/4, který byl rozeslán 3. 3. 2016 v 13:27.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 275/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1178).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2016 usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 439, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 30, usnesení č. 1267).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2016.

Témata EUROVOC: doba odpočinkumaloobchodpracovní dobastátní svátek