Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 264
(596 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Pavel Bělobrádek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 489
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Eva Syková, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2016 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 264/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 438, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 194/2016.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Témata EUROVOC: implementující opatření státumezinárodní spoluprácepolitika výzkumuvýzkum a vývoj