Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 265
(593 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 590
Novela z. o podpoře sportu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2016 usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 265/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 428, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 1266).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2016.

Témata EUROVOC: financování z veřejných prostředkůprůhlednost administrativysportsportovní organizacesportovní událosttělesná výchova