Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 266
(480 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jiří Dienstbier.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 610
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 610/0 dne 23. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Štěpán Stupčuk a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 904).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 19. 1. 2016 na 39. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 610/5, který byl rozeslán 11. 3. 2016 v 13:20.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 610/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 15., 22. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1196).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Miloš Vystrčil, který nepřijal k tomuto tisku dne 18.5.2016 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 266/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 450, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 27.5.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 610/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 610/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 31).

Témata EUROVOC: kontrolní úřadpravomoc instituce