Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 268
(4162 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990), podepsaný dne 25. listopadu 2014 ve Varšavě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.4.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 2.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2016 usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 500, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.