Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 270
(3489 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.5.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 14.6.2016 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 510, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.