Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 276
(584 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr vnitra Milan Chovanec, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 647
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 647/0 dne 4. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Martin Plíšek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1045).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 647/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 647/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 647/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:40.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 647/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1218).

Hlasování č. 459 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který nepřijal k tomuto tisku dne 1.6.2016 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 276/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 222, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: elektronický dokumentlegislativní procesmezinárodní dohodapublikace zákonaukládání a vyhledávání informacíveřejná správaúřední list