Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 278
(577 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 510
Novela z. o právu shromažďovacím

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 510/0 dne 3. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1054).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 510/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 510/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 510/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:42.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 510/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1220).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Šesták, který přijal k tomuto tisku dne 7.6.2016 usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.6.2016.

Svým usnesením č. 468, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.6.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 510/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 510/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 173, usnesení č. 1288).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Témata EUROVOC: právo na demonstracesvoboda projevusvoboda shromažďovánísvoboda slova