Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 281
(1121 kB)
Konvergenční program České republiky - aktualizace květen 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 14.6.2016 usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 281/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.6.2016.

Svým usnesením č. 471, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.