Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 289
(434 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 561
Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 561/0 dne 31. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1013).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 561/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 561/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1240).

Hlasování č. 208 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.6.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 29.6.2016 usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 289/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 492, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Témata EUROVOC: jaderná bezpečnostjaderná elektrárnajaderné právomírové využití energieradioaktivní odpad