Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 290
(619 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 574
Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 574/0 dne 25. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Martin Sedlář a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1042).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 574/2, který byl rozeslán 14. 4. 2016 v 10:10.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1241).

Hlasování č. 63562 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.6.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2016 usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 290/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 485, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.7.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Témata EUROVOC: informační systémnebezpečná látkaopatření na kontrolu znečištěnísledování životního prostředíznečišťování životního prostředí