Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 295
(1229 kB)
Návrh zákona o spotřebitelském úvěru
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 679
Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 679/0 dne 22. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1109).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 679/5, který byl rozeslán 21. 4. 2016 v 12:02 (revokováno).

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 679/6 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 679/8 (stanovisko).
 • P

  Sněmovní tisk pozměňovacích návrhů byl opraven a znovu doručen poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 679/7, který byl rozeslán 12. 5. 2016 v 9:08.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 679/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1., 3. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1257).

Hlasování č. 380 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.6.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 29.6.2016 usnesení č. 215, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 295/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 497, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.7.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Témata EUROVOC: chování spotřebitelenákup na úvěrobchodní úvěrochrana spotřebiteleprodej na úvěrspotřební úvěr