Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 302
(463 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 843
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 843/0 dne 17. 6. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 6. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 126, usnesení č. 1277).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.7.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2016 usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 302/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 484, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.7.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturaenvironmentální politikainženýrské stavbyprevence environmentálních rizikpřibližování legislativyvliv na životní prostředí