Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 310
(507 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 702
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 702/0 dne 26. 1. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2016 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1108).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 702/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 702/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 702/3, který byl rozeslán 25. 5. 2016 v 10:34.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 702/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1273).

Hlasování č. 99 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 518, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Témata EUROVOC: kontrola restriktivních praktikpřibližování legislativysoukromé právosoutěžní politikasoutěžní právo