Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 317
(743 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 759
Novela z. o auditorech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 30. 3. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1164).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/2 (doporučuje schválit) (revokováno).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 759/4, který byl rozeslán 31. 5. 2016 v 17:36.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 759/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 1287).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 241, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 317/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 527, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Témata EUROVOC: auditimplementující opatření státukonsolidovaný účetzpráva o činnostiúčetnictvíúčetníúčetní uzávěrka