Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 318
(655 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 608
Novela z. o dráhách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 608/0 dne 23. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1149).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 608/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 608/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 608/3, který byl rozeslán 2. 6. 2016 v 12:08.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 608/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1294).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 318/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 508, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 608/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 608/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 38, usnesení č. 1309).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturanárodní dopravaposkytování služebvnitrostátní dopravaželezniční doprava