Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 319
(474 kB)
Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 609
Vl.n.z. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 609/0 dne 23. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1150).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 609/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 609/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 609/3, který byl rozeslán 31. 5. 2016 v 18:26.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 609/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1295).

Hlasování č. 217 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 319/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 509, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturapravomoc instituceželezniční dopravačinnost základních institucíústřední orgány státní správy