Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 331
(773 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 752
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 752/0 dne 29. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Karel Fiedler a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1243).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 752/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 752/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 752/3, který byl rozeslán 13. 7. 2016 v 12:55.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 752/4 (stanovisko).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1313).

Hlasování č. 66 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.9.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.9.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 11.10.2016 usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 331/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 552, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Dne 20.10.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 368/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Témata EUROVOC: finanční instituce se zvláštním poslánímimplementující opatření státuorganizovaný zločinpraní špinavých penězterorismustrestná činnostvěda o nebezpečí