Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 333
(603 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 686
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 23. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1091).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/3, který byl rozeslán 3. 6. 2016 v 13:28.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1315).

Hlasování č. 84 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.9.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.9.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Martin Tesařík, který přijal k tomuto tisku dne 18.10.2016 usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 333/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 554, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.10.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Témata EUROVOC: biotechnologieekologické zemědělstvígeneticky modifikovaná rostlinageneticky modifikovaný organismusgenetické inženýrstvíregulace zemědělské výrobysprávní dohled