Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 335
(560 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jiří Dienstbier.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 564
Novela z. o střetu zájmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 564/0 dne 3. 8. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1028).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 564/10, který byl rozeslán 1. 7. 2016 v 11:02.

 • GGarační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1349).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.10.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.9.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 18.10.2016 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 335/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 551, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.10.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 14/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 10. 2016 poslancům jako tisk 564/12.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 10. 2016 poslancům jako tisk 564/13.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 20, usnesení č. 1427).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 12. 2016 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 564/14.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 564/15.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10., 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 1493).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 1. 2017.

Témata EUROVOC: nabytí vlastnictvíneslučitelnostosobní vlastnictvítrestní sankceveřejná funkcezneužití pravomoci