Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 130
(365 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Libor Michálek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.5.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Pavel Štohl.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 19.9.2017 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 130/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 198, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.12.2017.

Svým usnesením č. 328, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 32/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 32
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 13. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0032.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Kytýr a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 118).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 32/5, který byl rozeslán 22. 5. 2018 v 18:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 32/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 207, usnesení č. 267).

Navazující senátní tisk č. 297.

Témata EUROVOC: daň z příjmůdaňová úlevainvestiční příjeminvestiční společnost