Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 341
(1297 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 199
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 11. 6. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 8. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/3, který byl rozeslán 18. 9. 2018 v 18:35.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 199/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 10. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 233, usnesení č. 352).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 6.11.2018 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 341/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 36, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: pojistnéstátní pojištěnívšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištěnízdraví veřejnosti