Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 6
(224 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Kováčik.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 183/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 183
Novela z. o spotřebních daních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 183/0 dne 25. 5. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0183.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ivana Nevludová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 316).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/4 (komplexní pozměňující návrh).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 183/6, který byl rozeslán 31. 10. 2018 v 9:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 183/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 389).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 11.12.2018 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 69, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.12.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 4/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2019.

Témata EUROVOC: minerální olejprimární sektorrostlinná výrobaspotřební daňzemědělská výrobaživočišná výrobačistá technologie